จะเปลี่ยนสักกี่เครื่อง S Note ก็ยังอยู่! พร้อมวิธีนำมาใช้งานใหม่อีกครั้ง

5,844 views

 

SNote-1

 

ซื้อเครื่องใหม่ มีบันทึกใน S Note ที่อยากเก็บไว้หรือย้ายไปที่เครื่องใหม่ด้วย อ่านเลย!!

หลายคนอาจจะเคยใช้ Galaxy Note รุ่นต่างๆมาก่อน เมื่อเปลี่ยนมาใช้ Note 4 (หรือ Galaxy Note รุ่นอื่นๆ) อาจต้องการนำโน้ตที่จดบันทึกใน S Note มาใช้งานต่อใน Note 4 ด้วยก็ทำได้ ซึ่งก่อนที่จะล้างเครื่องเก่าก็ต้องซิงค์หรือเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ S Note ไปเก็บไว้เสียก่อน แล้วค่อยดึงไปที่เครื่องใหม่ดังนี้

 

ซิงค์โน้ตกับแอคเคาท์ Samsung

ปกติตอนเปิดใช้ S Note ครั้งแรกก็จะถามว่าต้องการซิงค์กับแอคเคาท์ Samsung หรือไม่ ก็สามารถ Sign in เพื่อซิงค์ได้เลย (ถ้ายังไม่มีแอคเคาท์ต้องสมัครก่อน)

แต่ถ้าในตอนนั้นยังไม่ได้ซิงค์ก็สามารถมาตั้งค่าทีหลังได้ โดยไปที่หน้าโน้ตทั้งหมดแล้วทำดังนี้

 

1. แตะปุ่ม เมนู > การตั้งค่า (Settings)

2. แตะ แอคเคาท์ (Account)

SNote001

 

3. แตะเลือก Samsung account

4. ใส่แอคเคาท์และรหัสผ่านของแอคเคาท์ Samsung แล้วแตะ เข้าสู่ระบบ (Sign in)

5. เมื่อ Sign in ได้แล้ว ให้แตะปุ่ม Back กลับไป แล้วแตะปุ่มตั้งค่า

SNote001-1

 

6. แตะเลือก ซิงค์ S Note (Sync S Note) ซึ่งปกติจะเลือกให้อัตโนมัติและเริ่มซิงค์ให้ทันที ถ้ามี S Note ที่เคยซิงค์ไว้กับแอคเคาท์ Samsung ก็จะดึงไฟล์ S Note ที่รองรับกับเครื่องนั้นมาแสดงในรายการโน้ตทั้งหมดทันที

SNote001-3

 

เอ็กซ์พอร์ตโน้ตเก็บไว้เป็นไฟล์

หากต้องการเก็บโน้ตไว้เป็นไฟล์ เพื่อนำไปใช้งานกับเครื่องอื่นๆ ก็ทำได้อีกวิธีหนึ่ง คือเอ็กซ์พอร์ตเป็นไฟล์ไปยังแอพต่างๆที่รองรับ ดังนี้

 

1. แตะค้างบนโน้ตในหน้าแสดงโน้ตทั้งหมด แล้วแตะเลือกโน้ตที่ต้องการเอ็กซ์พอร์ตจนครบ

2. แตะปุ่มแชร์

3. แตะเลือกเอ็กซ์พอร์ตเป็นไฟล์ S Note

4. แตะเลือกแอพหรือวิธีการแชร์ที่ต้องการ ซึ่งขั้นตอนจะแตกต่างกันแล้วแต่แอพหรือวิธีที่เลือก

advertisements

SNote006

SNote007

 

ก็อปปี้ไฟล์ S Note ในเครื่องไปสำรองไว้ในคอมพิวเตอร์

ให้เสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ จะมองเห็นอุปกรณ์เป็นไดรว์หนึ่ง ให้ดับเบิลคลิกโฟลเดอร์ Phone > SnoteData จะพบไฟล์ S Note ในอุปกรณ์ ซึ่งสามารถก็อปปี้ไฟล์ไปเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสำรองไว้ได้ แต่วิธีนี้ถ้ามีการแก้ไขไฟล์ก็จะไม่ซิงค์อัตโนมัติ ต้องคอยก็อปปี้ไปเก็บเอง

 

SNote009

 

ดึงโน้ตที่เก็บไว้มาใช้งาน

เมื่อเข้าใช้ S Note และ Sign in แอคเคาท์ Samsung ก็จะดึงโน้ตที่เคยซิงค์มาให้อัตโนมัติ แต่จะไม่ดึงไฟล์ S Note ที่สร้างในเวอร์ชั่นที่ไม่รองรับ รวมถึงกรณีเอ็กพอร์ตหรือก็อปปี้ไฟล์ S Note ออกมาเก็บแยกไว้ก็ต้องนำเข้าเครื่องเอง ดังนี้

 

1. ไปที่หน้าแสดงรายการโน้ตทั้งหมด แตะปุ่ม เมนู > นำเข้า (Import)

2. เลือก Samsung account เพื่อนำเข้าโน้ตที่ซิงค์ไว้ในแอคเคาท์ Samsung
หรือเลือกนำเข้าโน้ตที่เคยเอ็กซ์พอร์ตหรือก็อปปี้แล้วนำไฟล์มาเก็บไว้ในเครื่อง (ไฟล์ส่วนตัว/My Files) หรือเลือก Google Drive

SNote002

 

3. จะแจ้งเตือนเกี่ยวกับเวอร์ชั่นที่แตกต่างกันของ S Note

4. แตะเลือกโน้ตที่ต้องการนำเข้า

5. แตะ เรียบร้อย (Done)

SNote003

 

6. จะเริ่มนำเข้าไฟล์ .snb ซึ่งเป็นไฟล์โน้ตของ S Note ให้รอสักครู่ (อาจใช้เวลานานถ้าไฟล์นั้นมีขนาดใหญ่ หรือเลือกหลายๆไฟล์)

7. เมื่อนำเข้าไฟล์เรียบร้อยแล้วจะแสดงโน้ตที่นำเข้ามาในหน้าแสดงโน้ตทั้งหมด

8. เมื่อเปิดใช้โน้ตที่สร้างด้วยอุปกรณ์อื่นหรือสร้างใน S Note คนละเวอร์ชั่น ก็จะแจ้งว่าต้องปรับเวอร์ชั่นไฟล์ให้เป็นเวอร์ชั่นที่เครื่องนั้นรองรับด้วย ให้แตะ ตกลง (OK)

SNote004

SNote005